Hvordan oppdage og ta i bruk ditt gudegitte potensiale?

Hvordan oppdage og ta i bruk ditt gudegitte potensiale?

Vi ønsker at folk i menigheten skal kjenner sine nådegaver og sammen ta dem i bruk for å bygge Guds Rike. Bli med på Nådegaveaksjonen 2023!

Ordet nådegave kommer av det greske ordet charisma og betyr noe sånn som «nådedings» eller «nådeting». Det har noe med Guds nåde å gjøre, noe som blir gitt gratis. Men det er ikke lett å definere hva dette er helt nøyaktig. En nådegave er noe Gud gir oss ved sin Hellige Ånd. Det er ikke noe fysisk eller synlig, men en åndelig gave. Nådegaver er en utrustning som Gud gir oss kristne for å tjene hverandre og andre.

I bevegelsen Naturlig menighetsutvikling, som Christian A. Schwarz står bak, er de opptatt av at Gud har åpenbart deg på tre forskjellige måter. Det er Gud Fader skaperen (markert med grønn), Jesus Kristus Sønnen (markert med rødt) og Den hellige ånd (markert med blått).

«Nådegavens 3 farger» av Christian A. Schwarz har et treenighetsperspektiv på hvordan vi kan oppdage og utvikle våre nådegaver. Vi kommer til å bruke den som bakteppe for taleserien. Så kjøp gjerne boka hvis du vil dykke dypere inn i tematikken.

Undervisning og nådegavetest

Vi har satt opp 4 søndager med undervisning i gudstjenesten + torsdag 9. mars hvor de som vil kan ta en nådegavetest og få hjelp med å finne sine nådegaver.

Vi oppfordrer menigheten til å ta del i dette og finne mer ut av hvilke gaver Gud har gitt hver enkelt for å være med å bygge Guds Rike.

Søndagene

12.2 - Nådegaveaksjon del 1
Taler: Anne Honnemyr

Tema: Grunnleggende tanker. Hva betyr nådegavenes tre farger? Hvordan preger treenigheten nådegavene?
Kapittel 1 i Nådegavenes 3 farger

19.2 - Nådegaveaksjon del 2
Taler: Kristian Nesbu Vatne
Tema: Å forstå gavene. Hva bør du vite om nådegaver og hvordan skal du forholde deg til dem?

Kapittel 2 i Nådegavenes 3 farger

26.2 - Nådegaveaksjon del 3
Taler: Heather B Smith
Tema: Oppdage gavene. Hvordan kan du finne dine nådegaver?  
Kapittel 3 i Nådegavenes 3 farger

05.3 - Nådegaveaksjon del 4
Taler: Santiago Valdez
Tema: Gavene i funksjon. Litt mer konkret om de forskjellige gavene og hjelp til å anvende din nye kunnskap i menigheten.
Kapittel 4 i Nådegavenes 3 farger

Nådegavetest og oppfølging

9.3 - Nådegavetest og oppfølging kl 19 i Kafe Beden

Anne Honnemyr og Kristian Nesbu Vatne

Her vil du få anledning til å fylle ut en nådegavetest og få noen pekepinner på hvilke gaver du har. Denne kvelden vil koste kr 100,- pga. utgifter ved kjøp av materiell.
Påmelding på Checkin.no.

Gruppeopplegg

Hvis din gruppe ønsker å mer i dybden eller ikke har anledning til å få med seg undervisningen, så har vi et opplegg på 6 kvelder tilgjengelig.

Last ned gruppopplegget her:

Samling 1 grunnleggende tanker.docx

Samling 2 grunnleggende tanker.docx

Samling 3 grunnleggende tanker test 1.docx

Samling 4 å forstå gavene.docx

Samling 5 hvordan kan du finne dine nådegaver.docx

Samling 6 hvordan skal du forholde deg til nådegaver.docx

Powered by Cornerstone