Barn

Awana Søndagsskole

2 søndager i måneden. Vi begynner på gudstjenesten i salen kl 11 og deles så i tre grupper etter hvert:

  • 2 - 5 år - Cubbies
  • 1. - 4. klasse - Sparks
  • 5. - 7. klasse - T&T

 

Yngres

Hver fredag kl 18.30 - 20.00 samles barn fra 6. - 8. klasse til andakt, kiosk og gøye aktiviteter.

 

Sang og musikk

 

Juniorklang

Annen hver tirsdag kl 18.00 - 19.15 er det korøvelse for barn fra 1. - 5. klasse.

 

SoulChildren

Hver tirsdag kl 18.00 - 19.30 er det korøvelse for barn i 6.klasse og oppover.

 

Musikalske disipler

Tilbud for barn som ønsker å lære og synge eller spille et instrument.

Powered by Cornerstone