Vi vet på hvem vi tror

Vi vet på hvem vi tror

Taleserien høsten 2023.

Bønn for taleserien

«Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror.» - Efeserne 1,18-19.

Hva vil vi?

Målet for formidlingen er at vi skal vite hvem vi tror på og la sannheten om at Gud elsker oss synke inn. Jesus er håpet og vi er gitt den hellige ånd som kommer med kraft til oss som tror.

Flere deler

I første delen av taleserien skal vi gå igjennom den apostoliske trosbekjennelsen. Hva betyr det vi bekjenner hver søndag? Og er det belegg i Bibelen for å si dette?

Så skal vi bruke et par søndager i oktober og november for å dykke ned i hva evangeliet er og hva det egentlig betyr. 

I advent skal vi bruke tre søndager på å se nærmere på tre symboler rundt advent og jul: Juletreet, julegaven og julelysene.    

Videre

Etter nyttår skal vi fokusere utover og hvordan oppstandelses kraften gjør at vi kan dele de gode nyhetene med bygdefolk og folkeslag. Her vil vi prøve å være praktiske og konkrete.

Powered by Cornerstone