Har du sådd?

Har du sådd?

Det er vår. Har du sådd og gleder deg til å se hva som spirer fram? Også i Norkirken Vennesla vil vi så, for å legge til rette for at troen på Jesus skal spire og vokse hos barn, ungdom og voksne. Blir du med?

Som mange andre merker også Norkirken prisstigning, og vi trenger å øke den faste givertjenesten med kr 200.000 dette året for å slippe å måtte kutte i arbeidet. Håpet vårt er at vi klarer å øke givertjenesten så mye at vi kan så enda mer, spesielt blant barn og unge. For tenk hva som kunne spire og vokse fram!

Blir du med?

Blir du med i fast givertjeneste?

Vil du øke? - logg inn på Min Side hos Normisjon (som ordner givertjenesesten for oss) og øk ditt beløp.

Mange av våre trofaste givere har gitt det samme beløp i mange år. Blir du med å øker med 10% for å følge den naturlige prisstigningen?

Lurer du på noe?

Har du spørsmål? Hver søndag fom 30.4-21.5 vil det være personer på plass etter gudstjenesten som kan svare på spørsmål og praktisk hjelpe deg i gang med givertjeneste eller økning.

Styrets menn går foran med et godt eksempel og inviterer deg med!

Se en video hvor Kristian viser hvordan du øker din faste givertjeneste via Min Side

Powered by Cornerstone