Bønnefokus i oktober

Bønnefokus i oktober

I oktober ber vi sammen for syke og de som lider.

Bibelvers

På sin egen kropp bar han
           våre synder opp på treet,
          så vi skulle dø bort fra syndene
          og leve for rettferdigheten.
           Ved hans sår ble dere helbredet.

1 PET 2,24

Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og ha det godt, like godt som du har det åndelig.


3 John 1,2

 

Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og ha overflod.

John 10,10

Vi ber

•    Be for de som er syke og sliter med hverdagen - at Gud i sin barmhjertighet og nåde vil hjelpe dem, helbrede dem og være en veldig tilstedeværende hjelp i denne nødens tid.
•    Be for hjemmene der det er syke familiemedlemmer og kjære. Guds fred og nærvær kan fylle disse hjemmene – og bringe håp, trøst og styrke til hele husstanden
•    Vi løfter og proklamerer Jesu navn. Han som var og er og alltid vil være Navnet over alle navn.

Powered by Cornerstone