Kalender/Awana Søndagsskole

Hvordan ser Awana - søndagsskulen ut i Norkirken Vennesla?

17. oktober starter vi med Awana for barn mellom 2 og 12 år på søndager i Norkirken Vennesla! Her kan du lese mer om hvordan vi tenker det skal se ut og hva som blir rollen til ledere.

Awana Søndagsskole

Nytt søndagsskoleopplegg: Awana! Vi begynner alle sammen i gudstjenesten i salen oppe og så deles barna opp etterhvert i 3 grupper: Cubbies 3-5 år, Sparks 1.-4.kl, T&T 5.-7.kl.

Awana er et helhetlig trosopplæringsverktøy som vi nå skal ta i bruk. Det er to viktig moment i dette opplegget:

 

BIBEL & RELASJON

 

Vi ønsker at barn og unge skal oppleve gode relasjoner. Det er verdifullt når de møter ledere som liker å være sammen med dem, som gir dem oppmerksomhet og blikk-kontakt. Gjennom det, legges grunnlaget for oppmerksomhet og troverdighet i bibelundervisning og i samtaler om tro.

 

HVORDAN SER EN AWANA-SAMLING UT?

En Awana-samling består av tre likeverdige deler:

 • Livsnær bibelundervisning
 • Smågruppefellesskap
 • Lek & moro

Awana tilbyr ressurser til alle de tre delene:
Undervisningsopplegg, visuelle ressurser til andakter, m.m. Materiell for bruk i smågrupper Egne bøker med leker og aktiviteter til ulike aldre

Awana tilbyr også materiell som barn og foreldre kan bruke hjemme mellom hver samling, og de unge kan bruke i bibelstudie og refleksjon.


Gruppene

Vi skal dele inn i grupper slik at barna får tilpasset opplegg til sin alder. I Awana ligger det opplegg til en oppdeling i fire, mellom 2 og 12/13år. Vi har fokus på de tre eldste gruppen per dags dato. Den minste gruppen kan være på Barneloftet og etterhvert kan vi gjøre klart noe opplegg de kan bruke der.  

Puggles: 2-3 åringer = selvgående av foreldre? Lokale: barneloftet
Cubbies: 3 til 6 år. Lokale: Barnehagen   
Sparks: 1.-4.kl. Lokale: Kjellerstua  
T&T: 5.-7.kl. Lokale: Kafe Beden
 

Litt om lederteamene

Teamene skal bestå av:

 • 1 teamleder
 • 1 underviser til hver gruppe
 • 2-4 gruppeleder på hver gruppe (alt etter som hvor mange barn det er)
 • 1 lekesjef for Sparks og T&T   
 • 1 praktiskansvarlig

Vi har snakket om at den som underviser også kan være gruppeleder. Og at vi har en letesjef for to grupper. Alt i alt vil vi ca trenge 9 personer per team. Men man kan være to som sammen leder gruppe. Eller flere som bytter på å undervise! Vi har bruk for deg!

Beskrivelse av rollene i Awana søndagsskolen

Teamleder

 • Overordnet ansvar med fokus på å skape teamfølelsen
 • Organisere i forkant
 • Sørge for at alle oppgaver er dekket
 • Kommunikasjon: Minne folk på samlinger og når temaet har tjeneste
 • Lede planleggingen kl 10 den søndagen teamet har tjeneste


Gruppeleder

 • Lede gruppe med barn
 • Forberede seg på dagens tema (Det er alltid forslag til spørsmål/tema, opplegg osv)
 • Være med på undervisningen og hjelpe til der det trengs

Lekeansvarlig Sparks og T&T

 • Forberede seg på å ha lek (vi har forslag på lek i bøker)
 • Lede lek for begge gruppene: Sparks og T&T

Underviser

 • Sette seg inn i tema
 • Planlegge undervisning
 • Ha undervisningen
 • Være gruppeleder

Hovedlederteam

 • Består av teamledere + Kristian Nesbu Vatne
 • Ha det overordnede ansvaret
 • Se de lange linjene og evaluere arbeidet

Praktisk

 • Lage til frukt og lunch ved behov
 • Hjelpe til med registrering og annet ved behov

Neste ledermøte

Torsdag 16.9 kl 19.30 har vi et møte i Kafe Beden hvor vi skal sette teamene og jobbe konkret med hvordan vi skal gjøre Awana på søndagene.

Vil du bli med som leder? Ta kontakt med Kristian - 97580385 eller kristian@norkirkenvennesla.no

Powered by Cornerstone