Bønnekalender våren 2022

Bønnekalender våren 2022

La oss be sammen!

 

Takk

 • Takk til Gud vår Far for livet, frelsen og håpet
 • Takk for at Han er med oss i alle tider og dager
 • Takk for menigheten og alle folkene som er en del av fellesskapet

Vi ber for menighetens folk og arbeid

 • Be om at Jesus får være sentrum i våre liv.
 • Be om at flere finner sin plass og tjeneste i menigheten.
 • Be for barna og familiene! La de holde Jesus som Herre i hjerte.
 • Velsign alle i band, kor og grupper! Vær med lederne og gi de visdom og klokskap.
 • Be om at vi får 3 nye ledere i Yngres.
 • Be om at ungdom skal trekkes mot Jesus og Refill
 • Be om enhet for ungdomsstyret og mot til å tørre å stå opp for troa si
 • Be for alle som engasjeres i smågrupper på Refill
 • Be om en god prosess og ansettelse av ny ungdomspastor
 • Be om fornyet gnist og engasjement blant voksne og seniorer
 • Be om at flere får en større bevissthet som åndelige fedre og mødre for den yngre generasjon
 • Be om mer kjærlighet, ærlighet, åpenhet og gjestfrihet blant oss
 • Be om visdom, kjærlighet og mot for styre, stab, mellomlederteamene og ledere/medarbeidere i menighetens ulike grupper.
 • Be om at prosessen rundt nytt bygg går slik Gud vil.
 • Be for klok forvaltning av økonomien, og at vi klarer å samle inn det som er nødvendig.

Vi ber for bygda og landet

 • Be for bygdas folk
 • Be om at vi som menighet vil finne flere måter å uttrykke Guds kjærlighet og Hans tilstedeværelse ut i bygda.
 • Be om at Gud vil åpne muligheter for at vi praktiske kan be og oppmuntre andre i området.
 • Be om at innvandrervenner i bygda blir nysgjerrige på Jesus og får et ønske om å følge Han.
 • Be for Hjerterom kaffe og te, for ansatte, frivillige og kunder. Be om at mennesker opplever Guds velsignelse i kafeen.
 • Be for naboarbeidet og Hjerteromuka
 • Be om velsignelse over kommunens ledelse, organisasjoner og menigheter.
 • Be om velsignelse over bygdas barnehager og skoler. Be også for Bibelskolen i Grimstad.
 • Be for Setesdal og Sørreisa, for folk og arbeid, og for visdom over veien videre.

Vi ber for verden

 • Be om Guds håp og fred for alle som lider
 • Be for misjonsprosjektene i Mali og Himalaya. For «hemmelig «prosjekt i Sentralasia, og for familien Wennerberg i Ecuador. Vi ber om beskyttelse og visdom for misjonærene og Guds rikes framgang i områdene.
 • Be for misjonstur for familier til Bulgaria sommeren 2022. Be om beskyttelse på reisen og oppholdet, at teamet må være til oppmuntring for folkene de møter og om vekkelse blant romfolket i Bulgaria.

 

Last ned bønnekalenderen her:

Bønnekalender vår 2022 PDF.pdf

Powered by Cornerstone